Лист от Taxus baccata

Напречен пререз на лист от Taxus baccata /обикновен тис/
(обектив 4x)
в снимката: лист, ксилем, флоем, горна епидерма, долна епидерма, мезофил
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

 

Вашият коментар