Лист от Taxus baccata

Напречен пререз на лист от Taxus baccata /обикновен тис/ (обектив 4x) в снимката: лист, ксилем, флоем, горна епидерма, долна епидерма, мезофил  

 

Клонка от Taxus baccata

Напречен пререз на клонка от Taxus baccata /Обикновен тис/ (увеличение 8×10) на снимката: ксилем, паренхим на сърцевината, паренхим на кората, перидерма, флоем, камбий  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти