Чешмеджиев 1969. Материали върху флората на България

Чешмеджиев, И. 1969. Материали върху флората на България. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XVIII, кн.1, 137-139. Резюме: Съобщават се нови находища на 25 таксона от флората на България, […]

 

Чешмеджиев 1967. Материали върху флората на България

Ил. Чешмеджиев. 1967. Материали върху флората на България. Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т.XVI, кн.1, 221-226., 1 карта Резюме: В публикацията са приложени нови местонахождения на 20 таксона от […]

 

Попова 1972. Материали по флората на България

Попова, М. 1972. Материали по флората на България Науч. труд. ВСИ "В.Коларов" Пловдив, т.21, No.1, Растениевъдство, 1972. 109-111. Резюме: В статията се съобщават два нови за българската флора вида: Anthriscus […]

 

Onosma aucheriana

Boraginaceae: Onosma aucheriana /Аухерово омразниче/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Onosma heterophylla

Boraginaceae: Onosma heterophylla /Разнолистно омразниче/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Cerinthe glabra

Boraginaceae: Cerinthe glabra /Гол меденик/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 

Myosotis incrassata

Boraginaceae: Myosotis incrassata /Дебелодръжчеста незабравка/ [restrict] Всички снимки в галерията са със защитени авторски права. Вижте тук условията за ползване [/restrict]  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти