Чешмеджиев 1967. Материали върху флората на България

Ил. Чешмеджиев. 1967. Материали върху флората на България. Науч. труд. ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, т.XVI, кн.1, 221-226., 1 карта Резюме: В публикацията са приложени нови местонахождения на 20 таксона от българската флора, типичната форма Cerinthe minor L., новия за науката вариетет Sedum steftcho Stef. var. albiflora Ceschm. var.n., новия за българската флора Iris aphylla L. […]

 

Colchicum autumnale

Colchicaceae (Melanthiaceae): Colchicum autumnale /Есенен мразовец; Кърпикожух/ Един от най-токсичните видове. Съдържа клетъчната отрова колхицин.  

 

Семейство Melanthiaceae /Чемерикови/

В по-старите класификации е отнасяно към Liliaceae s.l.[w], по други автори се разделя на няколко семейства. Многогодишни коренищни и грудколуковични растения Листа: приосновни или стъблени, ланцетни, линейни или елиптични Цветна формула: ✱↑ P(3) A3+3 G(3) ⚥ Цветовете са единични, по 2-3 или многобройни, или събрани в съцветие – грозд или сенник Значение: отровни, съдържащи алкалоиди; […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти