Попова & Чешмеджиев, 1966. Цитотаксономично проучване на разпространените в България видове Colchicum

Попова М., Чешмеджиев И., 1966. Цитотаксономично проучване на разпространените в България видове от р. Colchicum L. I. Colchicum diampolis Delip. et Ceschm. (съобщение) Научни трудове ВСИ "В.Коларов" – Пловдив, т. XV, 1966, кн. 1, Агрономически факултет, 43-48. 1 карта, 3 фиг. Резюме: В Colchicum diampolis Delip. et Ceschm. е установен диплоиден хромозомен набор 2n=18. Хромозомите […]

 

Colchicum autumnale

Colchicaceae (Melanthiaceae): Colchicum autumnale /Есенен мразовец; Кърпикожух/ Един от най-токсичните видове. Съдържа клетъчната отрова колхицин.  

 

Семейство Melanthiaceae /Чемерикови/

В по-старите класификации е отнасяно към Liliaceae s.l.[w], по други автори се разделя на няколко семейства. Многогодишни коренищни и грудколуковични растения Листа: приосновни или стъблени, ланцетни, линейни или елиптични Цветна формула: ✱ P(3+3) A3+3 G(3) ⚥ Цветовете са единични, по 2-3 или многобройни, или събрани в съцветие – грозд или сенник Значение: отровни, съдържащи алкалоиди; […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти