Попова & Чешмеджиев, 1966. Цитотаксономично проучване на разпространените в България видове Colchicum

Попова М., Чешмеджиев И., 1966.
Цитотаксономично проучване на разпространените в България видове от р. Colchicum L. I. Colchicum diampolis Delip. et Ceschm. (съобщение)
Научни трудове ВСИ "В.Коларов" – Пловдив, т. XV, 1966, кн. 1, Агрономически факултет, 43-48. 1 карта, 3 фиг.

Резюме: В Colchicum diampolis Delip. et Ceschm. е установен диплоиден хромозомен набор 2n=18. Хромозомите са разделени по типове съгласно терминологията на Battaglia (1964) и са опредставени във вид на идиограма.

Popova M., Tscheschmedjiev I., 1966.
Cytotaxonomical Studies of The Genus Colchicum L. distributed in Bulgaria. I. Colchicum diampolis Delip. et Ceschm. (report)
Wissenschaftliche Arbeiten. Landwirtschaftliche Hochschule "Wassil Kolarow" – Plovdiv, Bulgarien. Band XV – 1966, Buch 1. Fakultaet fur Ackerbau, 43-48.

Popowa, M., Il. Tscheschmedjiew, 1966.
Zytotaxonomische untersuchung der in Bulgarien verbreiteten arten von der gattung Colchicum L. I. Colchicum diampolis Delip. et Ceschm. (Mitteilung)
Wissenschaftliche Arbeiten. Landwirtschaftliche Hochschule "Wassil Kolarow" – Plovdiv, Bulgarien. Band XV – 1966, Buch 1. Fakultaet fur Ackerbau, 43-48.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти