Ангелиев & Чешмеджиев. 1970. Върху декоративните качества и размножителните особености на някои видове седум от флората на България

Ангелиев, В., Ил. Чешмеджиев. 1970. Върху декоративните качества и размножителните особености на някои видове седум от флората на България Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XIX, кн. 2, 47-53. Резюме: През периода от 1967 до 1969 г. са проучени 6 вида тлъстига (Sedum) от флората на България. Материалът е събиран лично от авторите в […]

 

Чешмеджиев 1967. Материали върху флората на България

Ил. Чешмеджиев. 1967. Материали върху флората на България. Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т.XVI, кн.1, 221-226., 1 карта Резюме: В публикацията са приложени нови местонахождения на 20 таксона от българската флора, типичната форма Cerinthe minor L., новия за науката вариетет Sedum steftcho Stef. var. albiflora Ceschm. var.n., новия за българската флора Iris aphylla L. […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти