Sedum acre

Crassulaceae: Sedum acre /Лютива тлъстига/
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

" data-share-imageurl="" data-share-url="https://botanica.gallery/wp/archives/10416" >