Ангелиев & Чешмеджиев. 1970. Върху декоративните качества и размножителните особености на някои видове седум от флората на България

Ангелиев, В., Ил. Чешмеджиев. 1970.
Върху декоративните качества и размножителните особености на някои видове седум от флората на България
Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XIX, кн. 2, 47-53.

Резюме: През периода от 1967 до 1969 г. са проучени 6 вида тлъстига (Sedum) от флората на България. Материалът е събиран лично от авторите в естествените находища на тези видове.
Растенията са отглеждани на открито – в саксии и на открита почва. Установено е, че с най-ценни декоративни качества се отличават видовете S. kostovii Stef. var. kostovii и S. sartorianum Boiss. Първият вид, поради своята ефектност, е подходящ за отглеждане в саксии.
Всички изучени многогодишни видове тлъстига се размножават много лесно със стъблени издънки. Размножаване посредством вкореняване на листа не даде положителни резултати.

Angeliew, W., I.Tscheschmedjiew. 1970.
Uber die dekorativen eigenschaften und die vermehrung einiger Sedumarten von der bulgarischen flora.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти