Атлас фуражни бобови в България – онлайн версия

Тоеа е онлайн-версията на атласа. За офлайн версиите превъртете до долната част на страницата. За повече информация относно атласа продължете от тук.


Всички права запазени.
Стоянов К., Найденова Г., Янчева Х. 2018. Атлас Фуражни бобови растения в България. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив. ISBN 978-954-517-268-7.
Stoyanov K., Naydenova G. & Yancheva Ch. 2018. Atlas Forage leguminous plants in Bulgaria. Agricultural University Plovdiv Academic Press

epub версия chm версия apk версия онлайн версия

 

Вашият коментар