Лачева, 2006. Род Agaricus в България – таксономия, екология, хорология и стопанско значение

PDF Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК. Мария Николова Лачева Род Agaricus L.:Fr. emend. P.Karst. (Печурка) в България – таксономия, екология, хорология и стопанско значение шифър 01.06.24 дисертация за получаване на образователна и научна степен „Доктор“ научен ръководител: † доц. д-р Георги Тодоров Стойчев рецензенти: ст.н.с. I ст. д.с.н. Боян Роснев ст.н.с. […]

 

Лачева, 2009. Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus

PDF Лачева, М. 2009. Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus (Agaricales) в Тракийската низина Във: Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с доклади), 1.11.2008., Пловдив, 29-35. Юбилейна научна конференция по екология по повод 20 годишнината от създаването на катедра "Екология и Опазване на Околната Среда" към факултета […]

 

Лачева, 2009. Вертикално разпределение и трофична характеристика на видовете от род Agaricus

PDF Лачева, М. 2009. Вертикално разпределение и трофична характеристика на видовете от род Agaricus (Agaricales) в България Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с доклади), 1.11.2008., Пловдив, 29-35. Юбилейна научна конференция по екология по повод 20 годишнината от създаването на катедра "Екология и Опазване на Околната Среда" към факултета по […]

 

Lacheva 2014. Agaricus pseudopratensis in Bulgarian mycota

PDFLacheva M., 2014. Agaricus pseudopratensis (Agaricaceae) in the Bulgarian mycota: diversity, distribution, morphology and ecology Int.J.Biosci. 4(8): 175-182 http://dx.doi.org/10.12692/ijb/4.8.175-182 Abstract: This paper summarizes the available data of Agaricus pseudopratensis in Bulgaria. Review of the available previous records is made and new findings are reported. The article brings closer taxonomic profile, ecological requirements and distribution pattern […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти