Лачева, 2006. Род Agaricus в България – таксономия, екология, хорология и стопанско значение

PDF Специализиран научен съвет по ботаника и микология при ВАК. Мария Николова Лачева Род Agaricus L.:Fr. emend. P.Karst. (Печурка) в България – таксономия, екология, хорология и стопанско значение шифър 01.06.24 […]

 

Лачева, 2009. Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus

PDF Лачева, М. 2009. Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus (Agaricales) в Тракийската низина Във: Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с […]

 

Лачева, 2009. Вертикално разпределение и трофична характеристика на видовете от род Agaricus

PDF Лачева, М. 2009. Вертикално разпределение и трофична характеристика на видовете от род Agaricus (Agaricales) в България Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с доклади), […]

 

Lacheva 2014. Agaricus pseudopratensis in Bulgarian mycota

PDFLacheva M., 2014. Agaricus pseudopratensis (Agaricaceae) in the Bulgarian mycota: diversity, distribution, morphology and ecology Int.J.Biosci. 4(8): 175-182 http://dx.doi.org/10.12692/ijb/4.8.175-182 Abstract: This paper summarizes the available data of Agaricus pseudopratensis in […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти