Лачева, 2009. Вертикално разпределение и трофична характеристика на видовете от род Agaricus

PDF
Лачева, М. 2009.
Вертикално разпределение и трофична характеристика на видовете от род Agaricus (Agaricales) в България
Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с доклади), 1.11.2008., Пловдив, 29-35.
Юбилейна научна конференция по екология по повод 20 годишнината от създаването на катедра "Екология и Опазване на Околната Среда" към факултета по Биология на ПУ "Св. Паисий Хилендарски"

Key words: Agaricus, Bulgaria, trophic characteristics, humus saprotrophes

Lacheva, M. 2009.
Vertical distribution and trophic characteristics of the species from genus Agaricus (Agaricales) in Bulgaria
Velcheva I., Tsekov A. (eds.), Proceedings of the Anniversary Scientific Conference of Ecology, Nov. 1st. 2008, 29-35.
Abstract. The current paper presents the basic regularities in the season development and vertical distribution of the species in genus Agaricus in correlation with the altitude and the floristic regions of Bulgaria. The trophic structure of the genus is analyzed. According to the type of feeding and the food substrate, the species are mainly humus saprotrophes and a small part are coprotrophes (Agaricus bisporus and A. bitorquis).

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти