Raycheva 2005. Chromosome counts in some Bulgarian taxa of Rumex, subgenus Rumex

PDF Raycheva, Tz. 2005. Chromosome counts in some Bulgarian taxa of Rumex L., subgenus Rumex (Polygonaceae) Proceedings of the Balkan scientific conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till […]

 

Янчева, Додунчев, Райчева & Радукова, 2005. Сравнително анатомичо изследване на два вида от род Cynosurus

Янчева, Хр., Додунчев, Н., Райчева, Цв. & Радукова, Ц. 2005. Сравнително анатомичо изследване на два вида от род Cynosurus L. (Сеноклас) относно фуражните му качества Растениевъдни науки, 42: 69-72. София. […]

 

Узунджалиева & Иванова, 2005. Сравнителен анализ на видовете от род Crocus

PDF К. Узунджалиева, И. Иванова. 2005. Сравнителен анализ на видовете от род Crocus L., разпространени в България Юбилейна научна конференция "Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”, Сборник Научни […]

 

Чешмеджиев & Стойчев 2005. Анатомично изследване на род Prunella

PDF Ил. Чешмеджиев, Г. Стойчев. 2005. Анатомично изследване на род Prunella L. в България Юбилейна научна конференция "Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”, Сборник Научни трудове на АУ-Пловдив, […]

 

Стоянов & Райчева. 2005. Анатомично изследване на листа при българските представители на Pyrolaceae

PDF К. Стоянов, Цв. Райчева. 2005. Анатомично изследване на листа при българските представители на семейство Pyrolaceae Юбилейна научна конференция "Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”, Сборник Научни трудове […]

 

Димитрова, Райчева & Цонева, 2005. Състояние на подрод Rumex в България

PDF Д. Димитрова, Цв. Райчева, С. Цонева. 2005. Състояние на подрод Rumex (Polygonaceae) в България. Юбилейна научна конференция "Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”, Сборник Научни трудове на […]

 

Stoyanov 2009. Status of the electronic documentation system in herbarium SOA

PDF Stoyanov, K. 2009. Status of the electronic documentation system in the Herbarium of Agricultural university – Plovdiv (SOA) In: Ivanova, D. (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and […]

 

Stoyanov 2009. Chorology and critical notes on genus Orobanche

PDF Stoyanov, K. 2009. Chorology and critical notes on genus Orobanche (Orobanchaceae) in Bulgaria. In: Ivanova, D. (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Proceedings of IV Balkan […]

 

Raycheva Tz. 2009. Natural hybrids of subgenus Rumex in Bulgaria

PDF Raycheva, Tz. 2009. Natural hybrids of subgenus Rumex (Rumex, Polygonaceae) in Bulgaria In: Ivanova, D. (ed.), Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Proceedings of IV Balkan Botanical […]

 

Лачева, 2009. Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus

PDF Лачева, М. 2009. Фенологични наблюдения върху плодообразуването на видовете от род Agaricus (Agaricales) в Тракийската низина Във: Велчева И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сборник с […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти