Stoyanov, Vasileva, Stoyanov & Raycheva 2021. Genetic differentiation between species of the genus Crocus based in the isoenzyme analysis

PDFStoyanov I., Vasileva P., Stoyanov K. & Raycheva T. 2021. Genetic differentiation between species of the genus Crocus based in the isoenzyme analysis Ecology & Safety, 15: 161-169. ECOLOGY & […]

 

Stoyanov& Raycheva 2012. Status of Dianthus L. collection in the herbarium of Agricultural university

PDF Stoyanov K.H. & Raycheva Ts.G. 2012. Status of Dianthus L. collection in the herbarium of Agricultural university – Plovdiv (SOA). В: Титок В. Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия […]

 

Райчева & Стоянов. 2015. Хорологични данни за висши растения в България

PDF Райчева Цв. & Стоянов К. 2015. Хорологични данни за висши растения в България. Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, 59(2): 19-25. Юбилейна научна конференция с международно участие Традиции и […]

 

Стоянов & Райчева. 2015. Анализ на флората в местността „Острова“ – Пловдив

PDF Стоянов К. & Райчева Цв. 2015. Анализ на флората в местността „Острова“ – Пловдив. Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, 59(2): 27-34. Юбилейна научна конференция с международно участие „Традиции […]

 

Чешмеджиев, 2002. Растения от българската флора, съдържащи етерични масла

Чешмеджиев, Ил.В. 2002. Растения от българската флора, съдържащи етерични масла Научни доклади Юбилейна научна сесия 120 години земеделска наука в Садово. т. 2, 273-281. 21-22 Май 2002 Садово-Пловдив. Резюме: В […]

 

Райчева & Радукова. 2002. Анатомично изследване на два вида от род Ruscus

Райчева, Цв., Ц. Радукова. 2002. Анатомично изследване на два вида от род Ruscus L. Аграрен Университет – Пловдив. 100 години от рождението на акад. Павел Попов. Научни трудове, т. XLVII, […]

 

Радукова & Райчева, 2003. Сравнително анатомично изследване на Conyza canadensis и C. bonnariensis

Радукова, Ц., Цв.Райчева. 2003. Сравнително анатомично изследване на Conyza canadensis (L.) Cronq. и C. bonnariensis (L.) Cronq. (Asteraceae) VI научно-практическа конференция "Екологични проблеми на земеделието". Агроеко 2003. Научни трудове, т. […]

 

Янчев & Райчева 2004. Морфолого-анатомично проучване на съцветието при 4 сорта Lavandula angustifolia

Янчев Ив., Цв.Райчева. 2004. Морфолого-анатомично проучване на съцветието при 4 сорта Lavandula angustifolia Mill. Пета научно-техническа конференция с международно участие "Екология и здраве", 20 май 2004, Пловдив. Сборник доклади, 53-56. […]

 

Stoichev & Gyosheva. 2005. New and rare macromycetous taxa to Bulgaria

Stoichev, G. & Gyosheva. 2005. New and rare macromycetous taxa to Bulgaria. Proceedings of the Balkan scientific conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till 21st of May 2005 […]

 

Stoyanov 2005. Seed morphology of the representatives of genus Phelipanche

PDF Stoyanov, K. 2005. Seed morphology of the representatives of genus Phelipanche (Pomel) Sojak (Orobanchaceae) in Bulgaria. Proceedings of the Balkan scientific conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти