Листна петура от Pyrola chlorantha

Напречен пререз на листна пластинка от Pyrola chlorantha /мурава/. в снимката: горна епидерма, палисаден и спонгиозен паренхим, долна епидерма с устица. (увеличение 40×8)  

 

Долна епидерма от лист на от Pyrola chlorantha

Долна епидерма от лист на от Pyrola chlorantha /Мурава/ (увеличение 40×8)  

 

Стоянов & Райчева. 2005. Анатомично изследване на листа при българските представители на Pyrolaceae

PDF К. Стоянов, Цв. Райчева. 2005. Анатомично изследване на листа при българските представители на семейство Pyrolaceae Юбилейна научна конференция "Състояние и проблеми на аграрната наука и образование”, Сборник Научни трудове […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти