Poaceae

Aegilops geniculata, Aegilops triuncialis, Agropyron cristatum, Agrostis rupestris, Alopecurus arundinaceus, Alopecurus pratensis, Anthoxanthum odoratum, Arrhenatherum elatius, Arundo donax, Avena fatua, Bothriochloa ischaemum, Briza media, Bromus inermis, Bromus squarrosus, Bromus tectorum, Cortaderia selloana, Cynodon dactylon, Cynosurus echinatus Dactylis glomerata, Dasypyrum villosum, Eleusine indica, Hordeum bulbosum, Hordeum distichon, Hordeum murinum, Koeleria pyramidata, Leymus racemosus, Lolium perenne, Melica […]

 

Семейство Poaceae /Житни/

Космополити, съставят около 22% от растителната покривка С важна фитоценотична роля Жизнени форми: предимно тревисти, някои тропични видове храсти и дървета Корени: адвентивни → брадата коренова система Стъбла кухи или плътни, с възли и междувъзлия Интеркаларна меристема в основата на междувъзлията Разклоняване от възела на братене в основата Листа: последователни в два реда Листно влагалище: […]

 

Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Отдел Mycomycota – характеристика Клас Oomycetes, клас Zygomycetes. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae, Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция. Отдел Bryophyta – […]

 

Terziisky 1996. Apomixis as an evolutionary mechanism in Bulgarian Flora

Terziisky, D. 1996. Apomixis as an evolutionary mechanism in Bulgarian Flora. Phytologia balcanica, BAS, Sofia, 2/2, 1996,р. 86-95. Abstract: The nature of apomixis and its frequency in Bulgarian flora were the subject of the current study. So far different apomictic forms were established in 5 families (Ranunculaceae, Fabaceae, Juglandaceae, Asteraceae and Poaceae), 11 genera and […]

 

Приоритетен списък на диви родственици: търсене по локалитети

ПРИОРИТЕТЕН СПИСЪК НА ДИВИ РОДСТВЕНИЦИ НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ. Проект финансиран от ПУДООС (2014-2015): Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информация за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики. [описание] [списък видове] [таксони] [значение/приложение] [локалитети] семейство:familia: AlliaceaeApiaceaeAsteraceaeBrassicaceaeCaryophyllaceaeChenopodiaceaeFabaceaeLamiaceaeLinaceaePoaceaeRosaceaeValerianaceaeVitaceae род,вид:genus,species: вътревидови таксони:infraspecific taxa: mgrs координати:mgrs coordinates: надморски височини:altitude range: топоним:toponym: herbarium […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти