` Резултати от търсенето за “Lycopodiophyta” – BOTANICA.gallery
print

Oтдел Lycopodiophyta /Плаунообразни/

Жизнени форми: Съвременни представители – вечнозелени, влаголюбиви, тревисти, дребнолистни висши спорови растения; Изчезнали дървесни видове, обитаващи блатисти места – вкаменелости от карбон. Вегетативни характеристики: Кормусни растения с диференцирани вегетативни органи – корен, стъбло и листа. Размножаване: вегетативно (стъблени луковици, грудки); безполово – спори (изоспори, микроспори и мегаспори); полов процес – оогамия Смяна на поколенията: доминиращ […]

 
print

Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Отдел Mycomycota – характеристика Клас Oomycetes, клас Zygomycetes. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae, Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция. Отдел Bryophyta – […]

 
print

конспект Ботаника 2 – АП и ЛГ (з)

Систематика на растенията Конспект за специалностите Агрономство (Полевъдство) и Агрономство (Лозаро-градинарство) (задочно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Отдел Mycomycota – характеристика. Клас Oomycetes, клас Zygomycetes Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae Царство Vegetabilia. Подцарство Chlorobionta. Отдели Chlorophyta […]

 
print

Попова, Чешмеджиев, Терзийски. 2001. Систематика на растенията

Мария Попова, Илия Чешмеджиев, Димитър Терзийски. 2001. Систематика на растенията под общата редакция на проф. д-р Мария Т. Попова Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив, 2001 г. Рецензенти: проф. д.б.н. Иван Киряков, ст.н.с. д-р Ана Петрова Учебникът е разработен за обучение по Ботаника II част – Систематика на растенията за студенти в Аграрен Университет – […]

 
print

конспект Ботаника 2 – ЕООС и БЗ

Систематика на растенията Конспект за специалностите Екология и опазване на околната среда и Биологично земеделие (редовно обучение) доц. д-р Кирил Стоянов Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Царство Mycetalia. Отдел Mycomycota. Клас Chytridiomycetes и клас Zygomycetes Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae група […]

 
print

конспект Ботаника 2 – ТСЗ

Систематика на растенията план на лекциите доц. д-р Цветанка Райчева Този тезисен план е предназначен за самоподготовка на студентите от специалност Тропично и субтропично земеделие (редовно обучение) в АУ-Пловдив. Тези материали не заместват информацията от учебните пособия или лекциите. Препоръчва се с тезисния план да ползвате и учебни пособия за справка. Конспект Таксономия, номенклатура, таксономични […]

 
print

Конспект Ботаника 2 – ЕООС и РЗ (задочно)

Систематика на растенията Конспект за специалностите Екология и опазване на околната среда и Растителна защита (задочно обучение) доц. д-р Кирил Стоянов Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Царство Mycetalia – кратка характеристика. Отдел Mycomycota. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae. Група Lichenes Царство Mycetalia – кратка характеристика. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae, […]

 
print

Конспект Ботаника II – АСПЗ

Систематика на растенията Конспект за специалностите Агролесовъдни и планинско земеделие (редовно обучение) доц. д-р Кирил Стоянов Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Царство Mycetalia. Отдели Myxomycota и Отдел Mycomycota – характеристика Клас Chytridiomycetes, клас Oomycetes, клас Zygomycetes Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae […]

 
print

Обща характеристика на семенните растения

Хетероспорови, с хетероморфна смяна на поколенията Семепъпка (видоизменен спорангий) – образува семе Разпространяват се със семена Силно редуциран гаметофит, оплождане без вода Над 220 000 вида, приспособени към разнообразни условия Произход на семето Първи семена: от горен девон (палеозой) Най-вероятен предшественик: семенните папрати (Lyginopteridopsida) Еволюция на семенните растения Палеозой: преобладават Polypodiophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, развиват се […]

 
print