Попова, Чешмеджиев, Терзийски. 2001. Систематика на растенията

Мария Попова, Илия Чешмеджиев, Димитър Терзийски. 2001.
Систематика на растенията
под общата редакция на проф. д-р Мария Т. Попова
Академично издателство на Аграрен Университет, Пловдив, 2001 г.

Рецензенти: проф. д.б.н. Иван Киряков, ст.н.с. д-р Ана Петрова

Учебникът е разработен за обучение по Ботаника II част – Систематика на растенията за студенти в Аграрен Университет – Пловдив. Разгледани са основни въпроси по систематиката на растенията и други групи организми, които по традиция са изучавани от систематиката на растенията в селскопанските висши училища.
Учебникът е предназначен за специалностите Обща агрономия, Лозаро-градинарство, Екология и опазване на околната среда, Растителна защита, Тропично и субтропично земеделие. Може да се ползва и от студенти на други висши учебни заведения, които изучават систематика на растенията.
Материалът е разработен в 372 страници, 154 фигури, както следва:
проф. д-р Мария Т. Попова: Въведение; царство Mychota; царство Mycetalia, царство Vegetabilia – клас Magnoliopsida (подклас Lamiidae съвместно с проф. Д. Терзийски) и клас Liliopsida; Произход на културните растения.
проф. д.б.н. Илия В. Чешмеджиев: отдел Lychenophyta; царство Vegetabilia – подцарство Rhodobionta, Chrysobionta, Chlorobionta; отдел Magnoliophyta – клас Magnoliopsida: подкласове Magnoliidae, Ranunculidae, Caryophyllidae, Hamamellididae, Dilleniidae; Ареали.
проф. д.б.н. Димитър П. Терзийски: царство Vegetabilia – надцарство Magnoliobionta (отдели Bryophyta, Rhyniophyta, Psilotophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta; отдел Pinophyta; отдел Magnoliophyta – подкласове Rosidae и Lamiidae (съвместно с проф. М.Попова); Ендемити и реликти.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти