Чешмеджиев, 2002. Растения от българската флора, съдържащи етерични масла

Чешмеджиев, Ил.В. 2002.
Растения от българската флора, съдържащи етерични масла
Научни доклади Юбилейна научна сесия 120 години земеделска наука в Садово. т. 2, 273-281. 21-22 Май 2002 Садово-Пловдив.

Резюме: В страната се срещат 541 вида висши растения (в т.ч. чуждоземни), които съдържат етерични масла. Най-добре са представени семействата: Lamiaceae – 82 вида, Apiaceae – 79, Asteraceae – 65, Rosaceae – 38, Brassicaceae – 30, Fabaceae – 21. От всички видове 23% са дървета и храсти, а 77% – треви. 160 вида се отглеждат като ароматни, зеленчукови, вкусови, декоративни, фуражни и овощни. Около 1000 вида са с природозащитен статус.

Ключови думи: етерично масло, цвят, лист, стъбло, плод

Cheshmedzijev, I.V. 2003.
Essential Oil Containing Plants in Bulgarian Flora

Key words: essential oil, flower, leaf, stem, root, fruit
Scientific reports Scientific Session of Jubilee 120 Years Agriculture Science in Sadovo, v.2, 273-278, 21-22 May 2003 Sadovo -Plovdiv.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти