Проводящи тъкани от Clematis vitalba

Колатерални проводящи снопчета в стъбло от Clematis vitalba /повет/ (обектив 10x).  

 

Стъбло от Zea mays

Пререз на стъбло от Zea mays /царевица/ (увеличение 10×8) в снимката: затворено колатерално снопче, хиподерма, паренхим на сърцевината, епидерма  

 

Отворено колатерално проводящо снопче от Ballota nigra

Отворено колатерално проводящо снопче от стъбло на Ballota nigra /Черна капела/ (увеличение 20×10, оцветяване кармоизин-азорубин) в снимката: ксилем, камбий, флоем, сърцевинен паренхим, паренхим на кората  

 

Отворено колатерално проводящо снопче от Clematis vitalba

Отворено колатерално проводящо снопче от стъбло Aristolochia-тип на Clematis vitalba /вълча ябълка/ в снимката: флоем, камбий, ксилем, сърцевинен паренхим, паренхим на кората  

 

Отворено колатерално проводящо снопче в стъбло от Pelargonium peltatum

Отворено колатерално проводящо снопче в стъбло от Pelargonium peltatum /Сакъзче/ (увеличение 8×20, оцветяване кармоизин-азорубин)  

 

Отворено колатерално проводящо снопче от Ephedra distachya

Отворено колатерално проводящо снопче в стъбло на Ephedra distachya /ефедра/ увеличение 40×10, оцветяване брилянтно синьо  

 

едногодишна клонка от Cercis siliquastrum

Неснопчесто анатомично устройство на едногодишна клонка от Cercis siliquastrum /Див рожков/ (увеличение 8×10, оцветяване кармоизин-азорубин/брилянтно синьо)  

 

Напречен пререз на стъбло от Tamarix tetrandra

Напречен пререз на стъбло от Tamarix tetrandra /ракитовица/. Устройство Aristolochia-тип  

 

Стъбло от Plectranthus nummularius

Напречен пререз на стъбло от Plectranthus nummularius (увеличение 8×10, оцветяване азорубин, кармоизин) стъбло, отворено колатерално снопче, камбиален пръстен, коленхим, епидерма с власинки, паренхим на сърцевината, паренхим на кората  

 

Стъбло от Malva sylvestris

Напречен пререз на стъбло от Malva sylvestris /горски слез/ (Helianthus-тип увеличение 8×10; оцветяване кармоизин-азорубин – брилянтно синьо)  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти