Стъбло от Ephedra distachya

Напречен пререз на стъбло от Ephedra distachya (увеличение 20×10, оцветяване: брилянтно синьо, азорубин, кармоизин) в снимката: ксилем, флоем, камбий, склеренхим, отворено колатерално снопче, паренхим на кората, сърцевинен паренхим  

 

Отворено колатерално проводящо снопче от Plectranthus nummularius

Напречен пререз на стъбло на Plectranthus nummularius в зоната на отвореното колатерално проводящо снопче (увеличение 20×10, оцветяване с азорубин, кармоизин) в снимката: ксилем, флоем, камбий, коленхим, паренхим на кората, склеренхим, […]

 

Добавъчен корен от Plectranthus nummularius

Напречен пререз на добавъчен корен от Plectranthus nummularius (обектив 8x) на снимката: ризодерма с коренови власинки, сърцевина с радиално снопче, паренхим на кората  

 

Листна петура от Pyrola chlorantha

Напречен пререз на листна пластинка от Pyrola chlorantha /мурава/. в снимката: горна епидерма, палисаден и спонгиозен паренхим, долна епидерма с устица. (увеличение 40×8)  

 

Напречен пререз на лист от Pinus nigra

Напречен пререз на лист от Pinus nigra /черен бор/ (увеличение 3.2×16) в сниммката: асимилиращ паренхим, смолест канал, хиподерма, епидерма, перицикъл, ксилем, флоем, колатерално снопче, трансфузионна тъкан  

 

Лист от Malva sylvestris

Напречен пререз на лист от Malva sylvestris /горски слез/ (увеличение 8×10) в снимката: ксилем, флоем, затворено колатерално снопче, склеренхим, коленхим, основен паренхим, спонгиозен паренхим, палисаден паренхим, долна епидерма, горна епидерма […]

 

Лист от Cedrus libani

Напречен пререз на лист от Cedrus libani /ливански кедър/ (увеличение 20×10; оцветяване брилянтно синьо) в снимката: отворено колатерално снопче, мезофил, епидерма, хиподерма, устица в крипта, трансфузионна тъкан, перицикъл, флоем, ксилем […]

 

Корен от Allium cepa

Напречен пререз на корен от Allium cepa /Кромид лук/ обектив 4x, оцветяване метиленблау в снимката: радиално проводящо снопче, паренхим на кората, екзодерма, пропусклива клетка, ксилем, флоем, ендодерма  

 

Проводящо снопче в корен от Allium cepa

Радиално проводящо снопче в напречен пререз на корен от Allium cepa /кромид лук/ (обектив 4x, оцветяване метиленблау + кармоизин+азорубин) в снимката: ксилем, флоем, пропускаща клетка, паренхим, ендодерма  

 

Дървесина от клонка на Betula pendula

Напречен пререз на дървесина от клонка на Betula pendula /бреза/ (увеличение 10×8)  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти