Сраснали тичинки на Malva sylvestris

Сраснали тичинки на Malva sylvestris /горски слез/. При всички представители на сем. Malvaceae тичинките са със свободни прашници и сраснали в колонка дръжки, като по този начин се увеличава шансът за разнасяне на прашеца от насекомите. Виждат се поленовите зърна, които са излезли от разпуканите прашници.  

 

Стъбло от Malva sylvestris

Напречен пререз на стъбло от Malva sylvestris /горски слез/ (Helianthus-тип увеличение 8×10; оцветяване кармоизин-азорубин – брилянтно синьо)  

 

Лист от Malva sylvestris

Напречен пререз на лист от Malva sylvestris /горски слез/ (увеличение 8×10) в снимката: ксилем, флоем, затворено колатерално снопче, склеренхим, коленхим, основен паренхим, спонгиозен паренхим, палисаден паренхим, долна епидерма, горна епидерма  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти