Сраснали тичинки на Malva sylvestris

Сраснали тичинки на Malva sylvestris /горски слез/. При всички представители на сем. Malvaceae тичинките са със свободни прашници и сраснали в колонка дръжки, като по този начин се увеличава шансът […]

 

Стъбло от Malva sylvestris

Напречен пререз на стъбло от Malva sylvestris /горски слез/ (Helianthus-тип увеличение 8×10; оцветяване кармоизин-азорубин – брилянтно синьо)  

 

Лист от Malva sylvestris

Напречен пререз на лист от Malva sylvestris /горски слез/ (увеличение 8×10) в снимката: ксилем, флоем, затворено колатерално снопче, склеренхим, коленхим, основен паренхим, спонгиозен паренхим, палисаден паренхим, долна епидерма, горна епидерма […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти