Трахеи в стъбло от Plectranthus nummularius

Трахеи в стъбло от Plectranthus nummularius (увеличение 8×10, оцветяване азорубин-кармоизин) в снимката: спирално надебелени трахеи, асимилиращ паренхим, хлоропласти, проводящ паренхим  

 

Стъбло от Plectranthus nummularius

Стъбло от Plectranthus nummularius с образуван добавъчен корен. Ксилемът в контакт с добавъчния корен е допълнително оцветен в червено. (увеличение 4×10, оцветяване кармоизин-азорубин) в снимката: добавъчен корен, колатерално снопче към […]

 

Стъбло от Plectranthus nummularius

Напречен пререз на стъбло от Plectranthus nummularius (увеличение 8×10, оцветяване азорубин, кармоизин) стъбло, отворено колатерално снопче, камбиален пръстен, коленхим, епидерма с власинки, паренхим на сърцевината, паренхим на кората  

 

Отворено колатерално проводящо снопче от Plectranthus nummularius

Напречен пререз на стъбло на Plectranthus nummularius в зоната на отвореното колатерално проводящо снопче (увеличение 20×10, оцветяване с азорубин, кармоизин) в снимката: ксилем, флоем, камбий, коленхим, паренхим на кората, склеренхим, […]

 

Добавъчен корен от Plectranthus nummularius

Напречен пререз на добавъчен корен от Plectranthus nummularius (обектив 8x) на снимката: ризодерма с коренови власинки, сърцевина с радиално снопче, паренхим на кората  

 

Коленхима и склеренхима в стъбло на Plectranthus nummularius

Kоленхима и склеренхима в стъбло на Plectranthus nummularius (увеличение 40×10, оцветяване азорубин, кармоизин)  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти