Централна жилка от лист на Euonymus europaeus

Централна жилка от лист на Euonymus europaeus /Европейски чашкодрян/. Проводящото снопче е затворено колатерално и лежи в склеренхимен “улей”. в снимката: проводящо снопче, паренхим, коленхим, горна епидерма, долна епидерма, палисаден паренхим, спонгиозен паренхим, хлоренхим  

 

Стъбло от Plectranthus nummularius

Стъбло от Plectranthus nummularius с образуван добавъчен корен. Ксилемът в контакт с добавъчния корен е допълнително оцветен в червено. (увеличение 4×10, оцветяване кармоизин-азорубин) в снимката: добавъчен корен, колатерално снопче към корена, отворено колатерално снопче, сърцевинен паренхим, паренхим на кората  

 

Стъбло от Pelargonium peltatum

Стъбло със снопчесто устройство от Pelargonium peltatum /Сакъзче/ (увеличение 8×10, оцветяване кармоизин-азорубин) в снимката: сърцевинен паренхим, паренхим на кората, отворено колатерално снопче, склеренхим, епидерма  

 

Стъбло от Parthenocissus quinquefolia

Снопчесто устройство (Aristolochia-тип) на стъбло от Parthenocissus quinquefolia (увеличение 8×10, оцветяване брилянтно синьо-кармоизин-азорубин) първичен ксилем, вторичен ксилем, камбий, флоем, склеренхим, отворено колатерално снопче, сърцевинен паренхим, сърцевинен лъч, паренхим на кората, фелодерма, фелоген, корк, перидерма  

 

Стъбло от Gossypium hirsutum

Първично анатомично устройство на стъбло от Gossypium hirsutum /памук/ (увеличение 80x – Bresser, демо препарат на Bresser) в снимката: сърцевинен паренхим, отворено колатерално снопче, ксилем, флоем, камбий, склеренхим, паренхим на кората, епидермис  

 

Затворено колатерално проводящо снопче от Zea mays

Затворено колатерално проводящо снопче от стъбло на Zea mays /царевица/ (Увеличение 40×8). в снимката: ксилем, флоем, лизигенна празнина, склеренхим, паренхим, решетеста цев, придружаващи клетки, трахея, проводящ паренхим