Ковачев 1984. Нов принос върху дивата лоза в България

Ковачев, И. 1984. Нов принос върху дивата лоза в България. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 167-169. Резюме: Съобщава се за нов вид (Vitis singularis Iw.Kowatschew), […]

 

Ковачев 1981. Нови таксони от род Vitis

Ковачев, Ив.. 1981. Нови таксони от род Vitis L. в България. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XXVI, кн. 4, Ботаника, 99-103. 1 фиг. Резюме: Описани са на латински […]

 

Стъбло от Parthenocissus quinquefolia

Снопчесто устройство (Aristolochia-тип) на стъбло от Parthenocissus quinquefolia (увеличение 8×10, оцветяване брилянтно синьо-кармоизин-азорубин) първичен ксилем, вторичен ксилем, камбий, флоем, склеренхим, отворено колатерално снопче, сърцевинен паренхим, сърцевинен лъч, паренхим на кората, […]

 

Семейство Vitaceae /Лозови/

Тропични и субтропични, с изключения в умерените ширини Ниски дървета, храсти и лиани Цветове: дребни ✱ Ca(5-4) Co5-4 A5-4 G(2) ⚥ Плод: ягода Представители[k]: Vitis vinifera /Винена лоза; горска лоза/[w][k]: […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти