Соруси върху лист от Polypodium vulgare

Соруси върху долната повърност на лист от Polypodium vulgare /сладка папрат/
(увеличение 20x, Bresser)
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

 

Вашият коментар