Отворено колатерално проводящо снопче от Ballota nigra

Отворено колатерално проводящо снопче от стъбло на Ballota nigra /Черна капела/ (увеличение 20×10, оцветяване кармоизин-азорубин) в снимката: ксилем, камбий, флоем, сърцевинен паренхим, паренхим на кората  

 

Коленхима от Ballota nigra

Коленхима в ръб на стъбло от Ballota nigra /Черна капела/ (увеличение: 20×10) в снимката: епидерма, коленхима, паренхим на кората  

 

Долна епидерма от лист на Ballota nigra

Долна епидерма от лист на Ballota nigra /Черна капела/ (увеличение 90×10) в снимката: околоустична клетка, остеолум, затваряща клетка, основна клетка, устица, епидерма, лист  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти