Напречен пререз на стъбло от Tamarix tetrandra

Напречен пререз на стъбло от Tamarix tetrandra /ракитовица/.
Устройство Aristolochia-тип
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

 

Вашият коментар