Отдел Rhyniophyta

Фосили от девонски торф свидетелстват за възраст около 415 000 000 години. [3d разходка през ордовик-силур. Бегове обрасли с Cooksonia] Най-примитивните и най-древните висши растения, без съвременни представители Екология: блатисти […]

 

Подцарство Magnoliobionta /Висши (кормусни) растения/

Характеристика Най-сложно устроени в растителното царство Многобройни хлоропласти с хлорофил a и b [k] Целулозна клетъчна обвивка Хаплодиплонтен цикъл на развитие; хетероморфна смяна на поколенията Хаплоидна спора → гаметофит Оплождане […]

 

Царство Vegetabilia /Растения/

Класификация Класификацията е в процес на ревизия, и по тази причина тук за удобство и съвместимост с наличната литература на български език, използваме по-стари класификационни схеми: подцарство Rhodobionta /Червено-подобни водорасли/: […]

 

група Lichenes /Лихенизирани гъби; Лишеи/

Екология Около 8% от доминиращата растителност на земята Пионерни по скали, бедни почви, кора на дървета, мъх … Покриват обширни територии в северните райони, основна храна за елени и насекоми […]

 

Надцарство Eukaryota /Ядрени организми/

Клетки с ядрена мембрана, ендоплазмена мрежа и двумембранни органели. Включва 4 царства: Protista /първаци/[w], Mycetalia /гъби/, Vegetabilia /растения/ Animalia /животни/ По последните класификации царствата еукариоти са 7 [w], като се […]

 

Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация

Задачи, принципи и методи на систематиката Систематика на растенията: дял от ботаниката – научно изследване на растенията, тяхното разнообразие и взаимоотношения Основни три раздела: Таксономия: принципи, методи и правила за […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти