Отдел Rhyniophyta

Фосили от девонски торф свидетелстват за възраст около 415000 г. [3d разходка през ордовик-силур. Бегове обрасли с Cooksonia] Най-примитивните и най-древните висши растения, без съвременни представители Екология: блатисти и влажни места край водни басейни Цикъл на развитие: хаплодиплонтен, с господство на спорофита. Гаметофит (по хипотези): талусоподобна, подземна, микоризна структура Морфология на спорофита: ризомоид с ризоиди; […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти