Органография – общи понятия

Орган

част от растителното тяло, морфологично и структурно изпълняваща определена функция

Произход на органите в еволюцията

 • Според степента на диференциация (наличие/отсъствие на вегетативни органи):
 • Талусни растения – без разчленяване на органи и диференциране на тъкани (водорасли, низши мъхове)
 • Кормусни растения – с обособени растителни органи, изградени от тъкани
 • Произход на вегетативните органи – теломна теория (Zimmermann 1930) – анализ на рецентни и фосилни видове
 • Psilophyton – фосил отпреди около 400 млн. г.

Общи закономерности на растителните органи

 • Полярност – противоположност на органите по оста: геотропно (при корена), гравитропно (стъбло); ортотропно (право нагоре); плагиотропно – странични разклонения на корен и стъбло
 • Симетрия – разполагане на частите спрямо основната ос
 • Полисиметрични органи – цветове, осеви органи
 • Бисиметрични органи – цветове, семена, плоски стъбла
 • Асиметрични – листа (бегония, бряст) и др.
 • Метаметрия – надлъжна симетрия многобройност и повторяемост на едноименни части (метамери – междувъзлия с листа, пъпки и т.н.)

Анатомия на органи – принципни положения

 • Изучаване единствотото в структурата на даден орган в съответствие с фукциите му. [видео]
 • Структурата във връзка с жизнената среда
 • Филогенеза на орган – поява и развитие в еволюционене план
 • Онтогенеза – поява и развитие през индивидуалното развитие (ембрионално)
 • Биогенетичен закон: онтогенетичното развитие повтаря етапи от филогенетичното

Конвергентна и дивергентна еволюция

 • Хомологни белези (наследени от общ предшественик)
 • Аналогни белези (сходни белези, повлияни от средата)
 • Конвергенция – въпреки очевидни прилики, липсва общ произход
 • Дивергенция – организми, които изглеждат коренно различни, може да са тясно свързани с общ предшественик


Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2023. Анатомия и морфология на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.12.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти