Ranunculaceae

Aconitum lycoctonum, Actaea spicata, Adonis aestivalis, Adonis flammea, Adonis vernalis, Anemone blanda, Anemone narcissiflora, Anemone nemorosa, Anemone pavonina, Anemone ranunculoides, Aquilegia aurea, Aquilegia nigricans, Aquilegia vulgaris Caltha palustris, Cimicifuga japonica, […]

 

Семейство Ranunculaceae /Лютикови/

Космополитно семейство, разпространено предимно в умерените зони на двете полукълба [w] Предимно тревисти растения, рядко лиани, храсти или дървета. [k] Листата са прости, последователни, рядко сложни и срещуположни Цветните части […]

 

конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (редовно)

Ботаника (общ курс) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията. Конспект […]

 

Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Царство Mycetalia. Група Eumycota – характеристика (Отдел) Oomycota, […]

 

Terziisky 1996. Apomixis as an evolutionary mechanism in Bulgarian Flora

Terziisky, D. 1996. Apomixis as an evolutionary mechanism in Bulgarian Flora. Phytologia balcanica, BAS, Sofia, 2/2, 1996,р. 86-95. Abstract: The nature of apomixis and its frequency in Bulgarian flora were […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти