Ranunculaceae

Aconitum lycoctonum, Actaea spicata, Adonis aestivalis, Adonis flammea, Adonis vernalis, Anemone blanda, Anemone narcissiflora, Anemone nemorosa, Anemone pavonina, Anemone ranunculoides, Aquilegia aurea, Aquilegia nigricans, Aquilegia vulgaris Caltha palustris, Cimicifuga japonica, Clematis alpina, Clematis heracleifolium, Clematis integrifolia, Clematis patens, Clematis recta, Clematis tangutica, Clematis viticella, Clematis vitalba, Consolida orientalis, Consolida regalis Delphinium peregrinum Ficaria verna, Helleborus […]

 

Семейство Ranunculaceae /Лютикови/

Космополитно семейство, разпространено предимно в умерените зони на двете полукълба [w] Предимно тревисти растения, рядко лиани, храсти или дървета Листата са прости, последователни, рядко сложни и срещуположни Цветните части обикновено са разположени спираловидно върху изпъкнало цветно легло. Броят на стерилните части в цвета варира. ✱ ↑Ca3-∞ Co0-5,-12 A∞ G1-∞ ⚥ Плод: мехунка или сборно орехче, […]

 

конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (редовно)

Ботаника (общ курс) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията. Конспект за специалностите „Агрономство – лозароградинарство“ и „Декоративно градинарство“ (редовно обучение) в Аграрен университет – Пловдив  

 

Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Отдел Mycomycota – характеристика Клас Oomycetes, клас Zygomycetes. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae, Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция. Отдел Bryophyta – […]

 

Terziisky 1996. Apomixis as an evolutionary mechanism in Bulgarian Flora

Terziisky, D. 1996. Apomixis as an evolutionary mechanism in Bulgarian Flora. Phytologia balcanica, BAS, Sofia, 2/2, 1996,р. 86-95. Abstract: The nature of apomixis and its frequency in Bulgarian flora were the subject of the current study. So far different apomictic forms were established in 5 families (Ranunculaceae, Fabaceae, Juglandaceae, Asteraceae and Poaceae), 11 genera and […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти