Димитров & Делипавлов 1975. Таксономические формы рода Prunus в Родопах

Димитров, С., Д. Делипавлов. 1975. Таксономические формы рода Prunus L. в Родопах Сб. Проблемы флоры и растительности Балканского полуострова. София, БАН, 1975, 270-274, ил. Установяват в Родопите 3 вида Prunus: P. spinosa L. (ssp. spinosa, ssp. dasyphylla Schur., ssp. fruticans Weine), P. divaricata Led. (и P. caspica Kov. et Skim.) и P. domestica (културно рстение, […]

 

Rosaceae

Agrimonia eupatoria, Alchemilla bulgarica, Alchemilla fissa, Alchemilla monticola, Amygdalus communis, Amygdalus nana, Aremonia agrimonoides, Aronia melanocarpa Cerasus avium, Cerasus lusitanica, Cerasus mahaleb, Cerasus vulgaris, Chaenomeles japonica, Cotoneaster dielsianus, Cotoneaster horyzontalis, Cotoneaster integerrimus, Cotoneaster nebrodensis, Crataegus mollis, Crataegus monogyna, Crataegus pentagyna, Cydonia oblonga, Exochorda grandiflora, Filipendula ulmaria, Filipendula vulgaris, Fragaria moschata, Fragaria vesca, Geum bulgaricum, Geum […]

 

Хербариум на Аграрен университет – Пловдив (SOA)

Хербариумът SOA (по Index Herbariorum) обединява хербарните колекции на бившия Висш Селскостопански Институт в София и на Аграрния Университет в Пловдив. Хербариумът е служил за основен източник на информация при написването на изданията на “Флора на България”. През 1975 SOA е преместен във ВСИ – Пловдив. Първите пловдивски хербарни образци в SOA са събрани през […]

 

Семейство Rosaceae /Розови/

Листа последователни, с прилистници[w] Цветове: актиноморфни, двуполови Ентомофилни Значение: най-популярните овощни видове в Европа, голям брой лечебни и интродуцирани азиатски декоративни видове Представителите са разпределени в 4 подсемейства, в зависимост от устройството на цвета и плода: подсемейство Spiraeoideae /Тъжникови/: плод сборна мехунка ✱ Ca5 Co5 A∞ G5 ⚥ род Spireaeа /Тъжник/[w]: S. media /Среден тъжник/, […]

 

Плод (fructus) – строеж и класификация

напълно развити и зрели завръзи с едно или повече семена Морфогенетична класификация Апокарпни Ценокарпни Съставни Апокарпни плодове от цвят с един апокарпен плодник или много апокарпни плодници (прост или сборен плодник) със сух перикарп: мехунка, сборна мехунка, боб, орехче, сборно орехче, ягодовидно многоорехче, цинародий Мехунка: многосеменен плод отварящ се по шева на срастване (Consolida /ралица/, […]

 

Морфология на лист

Физиологично най-активният орган. Обикновено едногодишен, надземен, с ограничен растеж Основни функции Фотосинтеза Транспирация Произход на листа Филогенетично по-млад орган от стъблото, възникнал чрез сплескване и срастване от стъблото Онотогенетично: връхна меристема на стъблото с участие на туниката и корпуса Части на листа Листна петура (lamina) Основна асимилираща част Обикновено плоска форма (по-голяма повърхност, малък обем) […]

 

Метаморфози на стъблото

видоизменени стъбла Грудка (tuber) Скъсени клонки (крайни междувъзлия), силно разраснали се на дебелина. Недоразвити листа Натрупват резервни хранителни вещества: скорбяла, инулин, белтъци, захари и др. Органи за вегетативно размножаване. Имат връхна и странични пъпки, следователно стъблен произход. Пъпките обикновено се образуват по три в специални вдлъбнатини, наричани “очи”. пример: Solanum tuberosum /картоф/ Грудесто стъбло Надземни […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти