` Резултати от търсенето за “Amaranthus” – BOTANICA.gallery

Ковачев 1984. Принос върху рода Amaranthus

Ковачев, И. 1984. Принос върху рода Amaranthus L. в Европа. Научни трудове ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 159-165. Резюме: Могат да се смятат за забравени за Европа видовете A. filicaulisSennen, A. probatii Thell.. Нови за флората на Европа са A. bigelovii Uline et Bray. Забравени вътревидови таксони са A. albus L. var. […]

 
print

Ковачев, И. 1984. Принос върху типификацията на няколко вида от рода Amaranthus

Ковачев, И. 1984. Принос върху типификацията на няколко вида от рода Amaranthus L. Научни трудове ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 151-158. 10 фиг. Резюме: След ползването на типов хербариен материал, идентификацията на видовете Amaranthus graecizans L. и Amaranthus sylvestris Desf. няма основание. Неотипът A. commutatus Kern. се намира в БИН Ленинград. Nomen […]

 
print

Ковачев 1978. Нов принос върху монографията на род Amaranthus

Ковачев, Ив. 1978. Нов принос върху монографията на род Amaranthus L. Научни трудове ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, Сборник от статии изнесени на юбилейната научна сесия по случай 30 годишнината от създаването на института. т. XXIII, кн.1, 49-53. Резюме: Съобщават се нови за науката видове: A. brisbanii Iv.Kovacev; A. nettii Iv.Kovacev; A. desfontanii Iv.Kovacev; A. carolini […]

 
print

Ковачев 1973. Един нов за науката вид от рода Amaranthus

Ковачев, И. 1973. Един нов за науката вид от рода Amaranthus L. Сб.науч.труд. Втора национална конференция по ботаника, 1969 г., София, БАН, 1973. с.45-46, ил. описва се Amaranthus rhodopaeus, sp.n. (Триград, Родопи), който се включва в рамките на Amaranthus chlorostachys Willd.  

 
print

Ковачев 1969. Материали върху филогенезиса на рода Amaranthus

Ковачев, И. 1969. Материали върху филогенезиса на рода Amaranthus L. I. Морфология на полена. Науч. труд. ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, т. XVIII, кн.1, Растениевъдство, 133-136. Резюме: Авторът съобщава за своите изследвания по морфологията на прашеца на род Amaranthus L. (A. angustifolius Lam., A. retroflexus L., A. crispus N.Terr., A. spinosus L., A. albus L., A. […]

 
print

Ковачев 1968. Нов принос върху систематиката на рода Amaranthus

Ковачев, Ив.Г. 1968. Нов принос върху систематиката на рода Amaranthus L. Научни трудове ВСИ “В.Коларов” – Пловдив. Агрономически факултет, т. XVII, 1968, 203-204. Резюме: Съобщава се нова за науката секция, именувана в знак на признателност към акад. Н. Стоянов Stojanovi I.Kovatsch. Съставен е ключ на латински език, включващ всички публикувани секции, подсекции и серии. Kowatschew, […]

 
print

Ковачев 1966. Принос върху изясняване химичния състав на няколко вида от рода Amaranthus

Ковачев, Ив. 1966. Принос върху изясняване химичния състав на няколко вида от рода Amaranthus L. Научни трудове ВСИ “В.Коларов” – Пловдив, т. XV, 1966, кн. 1, Агрономически факултет, 63-65. Резюме: Видовете Amaranthus retroflexus L., A. albus L., A. hibridus L., A. blitoides S.Wars., A. caudatus, A. deflexus L., A. spinosus L., A. cruentus L., A. […]

 
print print print

Влияние на абиотичните фактори върху растенията

Светлината като екологичен фактор Степен на осветеност: Отношението на осветеността на местообитанието на едно растение (i) спрямо общата осветеност (j): L=i/j [%] Предпазване от прекомерно осветяване Насочване на листата с ръбовете към яркото осветление: Lactuca serriola /Компасна салата/, Iris pseudacorus /Блатна перуника/ Мозаично разполагане на листата за избягване на засенчването: Hedera helix /Бръшлян/, Fagus /Бук/, […]

 
print