Ковачев 1984. Принос върху рода Amaranthus

Ковачев, И. 1984. Принос върху рода Amaranthus L. в Европа. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 159-165. Резюме: Могат да се смятат за забравени за Европа видовете A. filicaulisSennen, A. probatii Thell.. Нови за флората на Европа са A. bigelovii Uline et Bray. Забравени вътревидови таксони са A. albus L. var. […]

 

Ковачев, И. 1984. Принос върху типификацията на няколко вида от рода Amaranthus

Ковачев, И. 1984. Принос върху типификацията на няколко вида от рода Amaranthus L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 151-158. 10 фиг. Резюме: След ползването на типов хербариен материал, идентификацията на видовете Amaranthus graecizans L. и Amaranthus sylvestris Desf. няма основание. Неотипът A. commutatus Kern. се намира в БИН Ленинград. Nomen […]

 

Ковачев 1978. Нов принос върху монографията на род Amaranthus

Ковачев, Ив. 1978. Нов принос върху монографията на род Amaranthus L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Сборник от статии изнесени на юбилейната научна сесия по случай 30 годишнината от създаването на института. т. XXIII, кн.1, 49-53. Резюме: Съобщават се нови за науката видове: A. brisbanii Iv.Kovacev; A. nettii Iv.Kovacev; A. desfontanii Iv.Kovacev; A. carolini […]

 

Ковачев 1973. Един нов за науката вид от рода Amaranthus

Ковачев, И. 1973. Един нов за науката вид от рода Amaranthus L. Сб.науч.труд. Втора национална конференция по ботаника, 1969 г., София, БАН, 1973. с.45-46, ил. описва се Amaranthus rhodopaeus, sp.n. (Триград, Родопи), който се включва в рамките на Amaranthus chlorostachys Willd.  

 

Ковачев 1969. Материали върху филогенезиса на рода Amaranthus

Ковачев, И. 1969. Материали върху филогенезиса на рода Amaranthus L. I. Морфология на полена. Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XVIII, кн.1, Растениевъдство, 133-136. Резюме: Авторът съобщава за своите изследвания по морфологията на прашеца на род Amaranthus L. (A. angustifolius Lam., A. retroflexus L., A. crispus N.Terr., A. spinosus L., A. albus L., A. […]

 

Ковачев 1968. Нов принос върху систематиката на рода Amaranthus

Ковачев, Ив.Г. 1968. Нов принос върху систематиката на рода Amaranthus L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив. Агрономически факултет, т. XVII, 1968, 203-204. Резюме: Съобщава се нова за науката секция, именувана в знак на признателност към акад. Н. Стоянов Stojanovi I.Kovatsch. Съставен е ключ на латински език, включващ всички публикувани секции, подсекции и серии. Kowatschew, […]

 

Ковачев 1966. Принос върху изясняване химичния състав на няколко вида от рода Amaranthus

Ковачев, Ив. 1966. Принос върху изясняване химичния състав на няколко вида от рода Amaranthus L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XV, 1966, кн. 1, Агрономически факултет, 63-65. Резюме: Видовете Amaranthus retroflexus L., A. albus L., A. hibridus L., A. blitoides S.Wars., A. caudatus, A. deflexus L., A. spinosus L., A. cruentus L., A. […]

 

Raycheva & al. 2021. Vascular flora of railway junctions in the Upper Tracian Lowland (Bulgaria)

PDFRaycheva T.G., Stoyanov P.S., Todorov K.T. & Raycheva T.D. 2021. Vascular flora of railway junctions in the Upper Tracian Lowland (Bulgaria). Ecologia Balkanica 13(1): 45-53. Abstract. Floristic studies have been carried out in the Upper Thracian Lowland in 14 railway stations: Dimitrovgrad, Knizhovnik, Malevo, Maslinovo, Most, Stara Zagora, Yabalkovo, Uzundzhovo, Harmanli, Skobelevo, Karadzhalovo, Stalevo, Plovdiv […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти