Ковачев 1984. Принос върху рода Amaranthus

Ковачев, И. 1984. Принос върху рода Amaranthus L. в Европа. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 159-165. Резюме: Могат да се смятат за забравени за Европа видовете A. filicaulisSennen, A. probatii Thell.. Нови за флората на Европа са A. bigelovii Uline et Bray. Забравени вътревидови таксони са A. albus L. var. […]

 

Ковачев, И. 1984. Принос върху типификацията на няколко вида от рода Amaranthus

Ковачев, И. 1984. Принос върху типификацията на няколко вида от рода Amaranthus L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 151-158. 10 фиг. Резюме: След ползването на типов хербариен материал, идентификацията на видовете Amaranthus graecizans L. и Amaranthus sylvestris Desf. няма основание. Неотипът A. commutatus Kern. се намира в БИН Ленинград. Nomen […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти