Ковачев 1984. Принос върху рода Amaranthus

Ковачев, И. 1984. Принос върху рода Amaranthus L. в Европа. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 159-165. Резюме: Могат да се смятат за забравени за Европа видовете A. filicaulisSennen, A. probatii Thell.. Нови за флората на Европа са A. bigelovii Uline et Bray. Забравени вътревидови таксони са A. albus L. var. […]

 

Ковачев 1978. Нов принос върху монографията на род Amaranthus

Ковачев, Ив. 1978. Нов принос върху монографията на род Amaranthus L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Сборник от статии изнесени на юбилейната научна сесия по случай 30 годишнината от създаването на института. т. XXIII, кн.1, 49-53. Резюме: Съобщават се нови за науката видове: A. brisbanii Iv.Kovacev; A. nettii Iv.Kovacev; A. desfontanii Iv.Kovacev; A. carolini […]

 

Ковачев 1973. Един нов за науката вид от рода Amaranthus

Ковачев, И. 1973. Един нов за науката вид от рода Amaranthus L. Сб.науч.труд. Втора национална конференция по ботаника, 1969 г., София, БАН, 1973. с.45-46, ил. описва се Amaranthus rhodopaeus, sp.n. (Триград, Родопи), който се включва в рамките на Amaranthus chlorostachys Willd.  

 

Ковачев 1969. Материали върху филогенезиса на рода Amaranthus

Ковачев, И. 1969. Материали върху филогенезиса на рода Amaranthus L. I. Морфология на полена. Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XVIII, кн.1, Растениевъдство, 133-136. Резюме: Авторът съобщава за своите изследвания по морфологията на прашеца на род Amaranthus L. (A. angustifolius Lam., A. retroflexus L., A. crispus N.Terr., A. spinosus L., A. albus L., A. […]

 

Ковачев 1968. Нов принос върху систематиката на рода Amaranthus

Ковачев, Ив.Г. 1968. Нов принос върху систематиката на рода Amaranthus L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив. Агрономически факултет, т. XVII, 1968, 203-204. Резюме: Съобщава се нова за науката секция, именувана в знак на признателност към акад. Н. Стоянов Stojanovi I.Kovatsch. Съставен е ключ на латински език, включващ всички публикувани секции, подсекции и серии. Kowatschew, […]

 

Семейство Amaranthaceae /Щирови/

Предимно тревисти растения [w] Листа последователни или срещуположни, цели Съцветия: класовидни, метличести или главести ✱ Ca1-5 Co0 A2-5 G(2-4) ⚥, ♂♀ Плод: кутийка, рядко орехче или ягода Разпространение: в тропичните, субтропичните и умерените области Представители: подсемейство Amaranthoideae: четиригнездни прашници, последователни листа род Amaranthus /Щир/[w]: A. retroflexus [w] и A. albus[w] – едногодишни плевели; A. paniculatus […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти