Ковачев 1984. Принос върху рода Amaranthus

Ковачев, И. 1984. Принос върху рода Amaranthus L. в Европа. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 159-165. Резюме: Могат да се смятат за забравени за Европа […]

 

Ковачев 1978. Нов принос върху монографията на род Amaranthus

Ковачев, Ив. 1978. Нов принос върху монографията на род Amaranthus L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Сборник от статии изнесени на юбилейната научна сесия по случай 30 годишнината от […]

 

Ковачев 1973. Един нов за науката вид от рода Amaranthus

Ковачев, И. 1973. Един нов за науката вид от рода Amaranthus L. Сб.науч.труд. Втора национална конференция по ботаника, 1969 г., София, БАН, 1973. с.45-46, ил. описва се Amaranthus rhodopaeus, sp.n. […]

 

Ковачев 1969. Материали върху филогенезиса на рода Amaranthus

Ковачев, И. 1969. Материали върху филогенезиса на рода Amaranthus L. I. Морфология на полена. Науч. труд. ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, т. XVIII, кн.1, Растениевъдство, 133-136. Резюме: Авторът съобщава за своите […]

 

Ковачев 1968. Нов принос върху систематиката на рода Amaranthus

Ковачев, Ив.Г. 1968. Нов принос върху систематиката на рода Amaranthus L. Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив. Агрономически факултет, т. XVII, 1968, 203-204. Резюме: Съобщава се нова за науката секция, […]

 

Семейство Amaranthaceae /Щирови/

Предимно тревисти растения, често с ксероморфни белези, рядко храсти и дървета

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти