Ковачев 1984. Принос върху рода Amaranthus

Ковачев, И. 1984.
Принос върху рода Amaranthus L. в Европа.
Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 159-165.

Резюме: Могат да се смятат за забравени за Европа видовете A. filicaulisSennen, A. probatii Thell.. Нови за флората на Европа са A. bigelovii Uline et Bray. Забравени вътревидови таксони са A. albus L. var. parvifolius F.Zimm., A. albus L. var. grandifolius, A. blitoides S.Wats, var. densifolius Uline et Bray, var. reverchonii Uline et Bray, A. retroflexus L. f. rubrivalis Thell., A. spinosus L. var. viridicaulis Hassk., A. spinosus L. var. inermis Laut. et Schum. Нови вътревидови таксони са: A. albus var. crispus Kowatsch., A. albus L. var. breviusculis Kowatsch. Нов видов таксон се явява A. ledebourii Kowatsch.
Необходимо е да се възстанови видовия таксономичен ранг на A. curvifolius Sprengel.

Kovachev, I. 1984.
Contribution to the genus Amaranthus L. in Europe
Scientific Works, „Vassil Kolarov“ Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, vol. XXIX, book. 4, Botany, 159-165.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти