Ковачев, И. 1984. Принос върху типификацията на няколко вида от рода Amaranthus

Ковачев, И. 1984.
Принос върху типификацията на няколко вида от рода Amaranthus L.
Научни трудове ВСИ „В.Коларов“ – Пловдив, Ботаника, XXIX, кн. 4, 151-158. 10 фиг.

Резюме: След ползването на типов хербариен материал, идентификацията на видовете Amaranthus graecizans L. и Amaranthus sylvestris Desf. няма основание.
Неотипът A. commutatus Kern. се намира в БИН Ленинград.
Nomen novum е даден на вида Amaranthus undulatus Lindl.: Amaranthus narrani Iv.Kovatsh.
Неотипът A. leucocarpus Wats. се намира в Instituto de Biologia Universidade Nacional – Mexico.
Типът на A. pubescens (Uline et Bray) Rydberg. се съхранява в Royal Gardens – Kew.
Типът на A. chichuanensis Wats. се съхранява в Royal gardens – Kew. В същия хербарий се съхраняват също и типове на видовете: A. palmeri Wats., A. peruvianus (Schaner) Standley, A. fimbriatus Wats., A. wrightii Wats., A. scariosus Benth., A. pumilus Rafin.
Лектотипът и синтипът на вида A. powellii Wats. се съхраняват в БИН Ленинград.

Kovachev, I. 1984.
Contribution to the typification of some species of the genus Amaranthus L.
Scientific Works, „Vassil Kolarov“ Higher Institute of Agriculture, Plovdiv, vol. XXIX, book. 4, Botany, 151-158. 10 fig.

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти