Стойчев, 1990. Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България

Специализиран научен съвет по ботаника при ВАК Прахановите гъби (сем. Polyporaceae s.l.) в България Георги Тодоров Стойчев Дисертация за получаване на научна степен "Кандидат на Биологичните науки" научна специалност 01.06.24 […]

 

Basidiomycetes

Agaricaceae, Amanitaceae, Boletaceae, Dacrimycetaceae, Diplocystaceae, Hydnaceae, Lycoperdaceae, Nidulariaceae, Phallaceae, Polyporaceae, Psathyrellaceae, Pucciniaceae, Schizophyllaceae, Tricholomataceae можете да видите цялата галерия само когато сте влезли с потребителското си име  

 

Stoichev & Gyosheva. 2005. New and rare macromycetous taxa to Bulgaria

Stoichev, G. & Gyosheva. 2005. New and rare macromycetous taxa to Bulgaria. Proceedings of the Balkan scientific conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till 21st of May 2005 […]

 

група Lichenes /Лихенизирани гъби; Лишеи/

Екология Около 8% от доминиращата растителност на земята Пионерни по скали, бедни почви, кора на дървета, мъх … Покриват обширни територии в северните райони, основна храна за елени и насекоми […]

 

Подотдели Ustilaginomycotina и Pucciniomycotina

Гъби с начленен базидий В по-старите класификации обединявани в подклас Teliobasidiomycetidae или в клас Heterobasidiomycetes. По съвременните представи класът е повишен в ранг на два подотдела – Ustilaginomycotina [w] и […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти