Stoichev & Gyosheva. 2005. New and rare macromycetous taxa to Bulgaria

Stoichev, G. & Gyosheva. 2005. New and rare macromycetous taxa to Bulgaria. Proceedings of the Balkan scientific conference of Biology in Plovdiv (Bulgaria) from 19th till 21st of May 2005 (eds. B. Gruev, M. Nikolova and A. Donev), 2005 (p. 298-304) Abstract: Chorological data on thirty six macromycetous taxa are reported. Twenty one taxa (20 […]

 

група Lichenes /Лихенизирани гъби; Лишеи/

Екология Около 8% от доминиращата растителност на земята Пионерни по скали, бедни почви, кора на дървета, мъх … Покриват обширни територии в северните райони, основна храна за елени и насекоми Фосили от Южен Китай, от около 600 млн. г. Характеристика Комплексни симбионтни организми – съставени от фикобионт (водорасло или цианея) и микобионт (гъба) [w] Когато […]

 

Клас Ascomycetes /Торбести гъби/

В съвременните класификации са с ранг на отдел [w] Сапрофитни и паразитни сухоземни гъби Вегетативно тяло – хаплоиден, многоклетъчен мицел (изкл. дрожите – псевдомицел) Размножаване изключително безполово (екзоспори) – конидиоспори. Изключение са дрождите – пъпкуване. Половото размножаване е свързано с образуване на аскус (торбеста структура), в която се формират хаплоидни аскоспори Жизнен цикъл: хаплоиден мицел, […]

 
Към лентата с инструменти