Ascomycetes

Claviceps purpurea, Erysiphe graminis, Sarcoscypha coccinea, Lobaria pulmonaria, Xanthoria parietina
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

 

Вашият коментар