Семейство Orobanchaceae /Воловодецови/

 • Космополити (най-малко видове в Австралия и Южна Америка)
 • Облигатни тревисти безхлорофилни паразити, без корен, прикрепят се към гостоприемника с хаустории. По някои схеми е в състава на Scrophulariaceae.
 • Листа: редуцирани, последователни
 • Цветове:
  ↑ Ca(5-4) Co(5-4) A2+2 G(2)
 • Съцветие: класовидно или гроздовидно; рядко единични цветове.
 • Опрашване: ентомофилно.
 • Плод: кутийка, семена дребни с малък зародиш
 • Значение: икономически важни паразити по кутурни и диворастящи видове, някои с декоративна стойност (Cistanche, Diphelypaea). В природата се срещат рядко.
 • Представители:
  • род Phelipanche /Синя китка/
   • P. ramosa /Разклонена синя китка/[w] и P. mutelii /Мутелова синя китка/: икономически важни паразити по сем. Solanaceae
   • P. purpurea /Пурпурна синя китка/[w]: рядко срещан вид, паразит по сем. Asteraceae
  • род Orobanche /Воловодец/[w]
   • O. cumana /Слънчогледов воловодец/[l] икономически важен паразит по сем. Asteraceae
   • O. alba /Бял воловодец/[w]: без икономическо значение, паразит по Lamiaceae
   • O. minor /Дребен воловодец/[w]: паразит полифаг, без икономическо значение в България
   • O. esulae /Млечков воловодец/: балкански ендемит, паразит по Euphorbiaceae
   • O. gracilis /Красив воловодец/[w]: паразит по сем. Fabaceae, рядко срещан в планините, без икономическо значение
  • Diphelypaea coccinea: много рядък вид, среща се в по-топлите части на Балканския полуостров.
Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery & www.botanica.ovo.bg
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти