Семейство Fabaceae /Бобови/

 • Космополитни. Треви, храсти и дървета[w]
 • Листа: последователни; прости, тройни, длановидни или перести
 • Цветовете наподобяват кацнала пеперуда – двуполови, зигоморфни, единични или събрани в съцветие грозд или главичка.

 • ↑ Ca(5) Co1+2+(2) A(9)+1 G1

 • Наличие на клейстогамни представители
 • Плод: боб, с разнообразна морфология – разпукливи многосеменни (фасул, салкъм, грах), неразпукливи едносеменни (люцерна, детелина)
 • Високо съдържание на белтъци в следствие от симбиоза с азотфиксиращи грудкови бактерии
 • Много видове се използват като храна или фуражи
 • Индикатори за видовото богатство на пасищата и ливадите. Участват в естественото обогатяване на почвите.
 • В смисъла, в който се разглеждат тук, по съвременни представи са типово подсемейство[k] на семейство Fabaceae [k]

Представители с прости листа:

Представители с тройни листа:

 • род Medicago /Люцерна/[w][k]: богат род, с ценни фуражни видове:
 • род Melilotus /Комунига/[w][k]: с медицинско приложение; съдържат големи количества кумарин и са отровни за домашните животни:
 • род Trifolium /Детелина/[w][k] – голям род, представен от много видове в България, с ценни фуражни качества:

 • Trigonella foenum-graecum /Сминдух/[w][k]: подправкa и лечебно растение
 • Phaseolus vulgaris /Обикновен фасул/[w][k]: интродуциран от Централна Америка
 • Glycine max /Соя/[w][k]: популярна култура с разнообразно приложение
 • Ononis arvensis /Гръмотрън/[w][k]: бодлив полухраст, по влажни места
 • род Cytisus: (Chamaecytisus) /Зановец/[w][k]: храсти, представени от няколо вида във флората на България
 • Laburnum anagyroides /Златен дъжд/[w][k]: декоративно дърво, отровно, инвазивно.

Представители с чифтоперести листа

 • род Vicia /Фий; Глушина/[w][k]: голям род, включващ хранителни и фуражни видове:
 • род Lathyrus /Секирче/[w] – богат с фуражни видове:
  • L. sativus /Посевно секирче/[w][k]
  • L. aphaca /Жълто секирче/[w][k]: с редуцирани листчета и едри прилистници
 • Astracantha arnacantha /Айтоско клинавче; Айтоски гингер/[w][k]: субендемит, в България само по склоновете над Айтос
 • Astragalus physocalyx /Подуточашково клинавче/[k]: балкански ендемит, с находища до с. Кулата и на Младежкия хълм в Пловдив
 • Pisum sativum /Посевен грах/[w][k]
 • Lens culinaris /Леща/[w][k]
 • Arachis hypogaea /Фъстък/[w][k]: вид с клейстогамни цветове и геокарпни плодове

Представители с нечифтоперести листа:

Представители с длановидни листа:Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 05.11.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти