Семейство Fabaceae /Бобови/

 • Космополитни. Треви, храсти и дървета[w]
 • Листа: последователни; прости, тройни, длановидни или перести
 • Цветовете наподобяват кацнала пеперуда – двуполови, зигоморфни, единични или събрани в съцветие грозд или главичка.

 • ↑ Ca(5) Co1+2+(2) A(9)+1 G1

 • Наличие на клейстогамни представители
 • Плод: боб, с разнообразна морфология – разпукливи многосеменни (фасул, салкъм, грах), неразпукливи едносеменни (люцерна, детелина)
 • Високо съдържание на белтъци в следствие от симбиоза с азотфиксиращи грудкови бактерии
 • Много видове се използват като храна или фуражи
 • Индикатори за видовото богатство на пасищата и ливадите. Участват в естественото обогатяване на почвите.
 • Представители с прости листа:
  • Genista tinctoria /Багрилна жълтуга/[w]: из тревисти места
  • Chamaespartium sagittale /Прещип/: дребно храстче с крилато стъбло, среща се в България
  • Spartium junceum [w]: декоративен храст с рано опадващи листа
 • Представители с тройни листа:
  • род Medicago /Люцерна/[w]: богат род, с ценни фуражни видове:
   • M. sativa /Синя люцерна/[w],
   • M. falcata /Сърповидна люцерна/[w],
   • M. lupulina /Хмеловидна люцерна/[w]
  • род Melilotus /Комунига/[w]: с медицинско приложение; съдържат големи количества кумарин и са отровни за домашните животни:
  • род Trifolium /Детелина/[w] – голям род, представен от много видове в България, с ценни фуражни качества:

  • Trigonella foenum-graecum /Сминдух/[w]: подправкa и лечебно растение
  • Phaseolus vulgaris /Обикновен фасул/[w]: интродуциран от Централна Америка
  • Glycine max /Соя/[w]: популярна култура с разнообразно приложение
  • Ononis arvensis /Гръмотрън/[w]: бодлив полухраст, по влажни места
  • род Chamaecytisus /Зановец/[w]: храсти, представени от няколо вида във флората на България
  • Laburnum anagyroides /Златен дъжд/[w]: декоративно дърво, отровно.
 • Представители с чифтоперести листа
  • род Vicia /Фий; Глушина/[w]: голям род, включващ хранителни и фуражни видове:
   • V. faba /Бакла/[w],
   • V. sativa /Обикновен фий/[w],
   • V. striata /Набраздена глушина/,
   • V. pannonica /Панонска глушина/[w],
   • V. grandiflora /Едроцветна глушина/,
   • V. villosa /Пясъчен фий/[w],
   • V. cracca /Птичи фий/[w],
   • V. hirsuta /Влакнеста глушина/[w],
   • V. tetrasperma /Четирисеменен фий/[w],
   • V. dalmatica /Елегантна глушина; Ефеки/
  • род Lathyrus /Секирче/[w] – богат с фуражни видове:
   • L. sativus /Посевно секирче/[w]
   • L. aphaca /Жълто секирче/[w]: с редуцирани листчета и едри прилистници
  • Astracantha arnacantha /Айтоско клинавче; Айтоски гингер/[w]: локален ендемит за склоновете на Айтос
  • Astragalus physocalyx /Подуточашково клинавче/: локален ендемит, с находища до с. Кулата и на Младежкия хълм в Пловдив
  • Pisum sativum /Посевен грах/[w]
  • Lens culinaris /Леща/[w]
  • Arachis hypogaea /Фъстък/[w]: вид с клейстогамни цветове и геокарпни плодове
 • Представители с нечифтоперести листа
 • Представители с длановидни листа
  • род Lupinus /Лупина/[w] – декоративни:
   • L. polyphyllos[w] – в паркове и градини;
   • L. albus [w] – културно и плевелно

  Още по темата:Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2021. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 18.07.2021 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти