Phelipanche purpurea

Orobanchaceae: Phelipanche purpurea /Пурпурен воловодец/
с гостоприемник жълт равнец
Част от съдържанието е недостъпнo за гости. Моля, регистрирайте се, зада получите достъп до целия сайт. Регистрацията е безплатна. This content isnt accessible for guests. Please register to see all pages.

 

Вашият коментар