Стоянов 2020. Облигатни паразити от сем. Orobanchaceae (Воловодецови) в България

Zlibrary   SCRIBD   PDFСтоянов К.Х. 2020. Облигатни паразити от сем. Orobanchaceae (Воловодецови) в България Интел Ентранс, София. ISBN: 978-619-7554-36-6. Stoyanov K.H. 2020 Holoparasitic plants of Orobanchaceae family in Bulgaria Intel Entrance, Sofia. ISBN: 978-619-7554-36-6. Summary This study covers revision of materials from the Bulgarian (SOM, SOA and SO) and some European (W, WU, MA, […]

 

25У: Биосистематично проучване на род Orobanche в България

Биосистематично проучване на род Orobanche в България ръководител на проекта: Кирил Стоянов консултант: доц. д-р Георги Стойчев Отчет на проект 25У. Финансиране от бюджета на Аграрен университет – Пловдив. 2003-2005. проектът представлява предварително проучване по дисертационна тема резултатите са представени на изложнието „Агра’2006“ (снимки)  

 

Епидермална клетка от семе на Phelipanche ramosa

Вътрешно надебеляване на клетъчната обвивка в епидермална клетка от семе на Phelipanche ramosa /синя китка/  

 

Stoyanov 2005. Floristic materials and critical notes on the genus Orobanche subgen. Phelipanche

PDF Stoyanov, K. 2005. Floristic materials and critical notes on the genus Orobanche subgen. Phelipanche in Bulgaria Flora Mediterranea, 15: 461-476. – ISSN 1120-4052. Abstract: New specimen collections of the genus Orobanche subgen. Phelipanche (Pomel) Tzvel. as well as existing specimens in Bulgarian herbaria and published data have been revised and used for the creation […]

 

Stoyanov & Stoyanova, 2007. Polymorphism in peroxidase isozymes detected in Phelipanche

PDF Stoyanov K. & Stoyanova S. 2007. Polymorphism in peroxidase isozymes detected in Phelipanche (Orobanchaceae) from Bulgaria Phytologia balcanica, 13(2) 209-212, Sofia Abstract: Five species of the Orobanchaceae family in Bulgaria are examined: Phelipanche purpurea, Ph. mutelii, Ph. oxyloba, Ph. ramosa and Orobanche cumana. The results of the electrophoretic survey in describing peroxidase isozymes have […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти