Чешмеджиев 1989. Биосистематично проучване на представителите от сем. Alliaceae

Биосистематично проучване на представителите от сем. Alliaceae J.G.Agardh (Лукови) в България Илия Василев Чешмеджиев Дисертация за получаване на научна степен „Доктор на биологическите науки“ Специализиран Научен Съвет по Ботаника при ВАК Рецензенти: проф. Димитър Делипавлов ст.н.с. Богдан Кузманов, д.б.н. доц. Георги Георгиев Пловдив, 1989 Biosystematic Investigation of The Alliaceae J.G.Agardh representatives in Bulgaria Ilija Vassilev […]

 

Alliaceae

Allium cepa, Allium flavum, Allium guttatum, Allium odorum, Allium schoenoprasum, Allium scorodoprasum, Allium senescens, Allium sibiricum, Allium sphaerocephalon, Allium ursinum, Allium victorialis, Allium webbii, Ipheion uniflorum можете да видите цялата галерия само когато сте влезли с потребителското си име  

 

Семейство Alliaceae /Лукови/

В по-старите класификации е обединявано с Liliaceae Широко разпространени в двете полукълба с изключение на тропичния пояс Многогодишни тревисти растения, с луковици или коренища Листа: прости, линейни, с успоредно жилкуване, приосновни или образуващи лъжливо стъбло Цветове: с прост венчевиден околоцветник, най-често в сенниковидни съцветия, рядко единични ✱↑ P3+3 A3+3 G(3) ⚥ Съцветия: обвити със спата. […]

 

конспект Ботаника (общ курс) – ЛГ и ДГ (редовно)

Ботаника (общ курс) доц. д-р Кирил Стоянов всеки въпрос е с връзки към темите в Ръководствata за самостоятелна подготовка по Анатомия и морфология на растенията и Систематика на растенията. Конспект за специалностите „Агрономство – лозароградинарство“ и „Декоративно градинарство“ (редовно обучение) в Аграрен университет – Пловдив  

 

Конспект Ботаника 2 – РЗ (редовно)

Систематика на растенията Конспект за специалност Растителна защита (редовно обучение) доц. д-р Цветанка Райчева Таксономия, номенклатура, таксономични категории. Класификация на организмовия свят. Отдел Mycomycota – характеристика Клас Oomycetes, клас Zygomycetes. Клас Ascomycetes- характеристика, размножаване. подклас Ascosphaeridae, подклас Pezizidae. Клас Basidiomycetes, подклас Holobasidiomycetidae, Клас Basidiomycetes, подклас Teliobasidiomycetidae Подцарство Magnoliobionta – характеристика и еволюция. Отдел Bryophyta – […]

 

Cesmedziev & Terzijski. 1997. A scaning electron microscopic study of the spermoderm in Allium Subgen. Codonoprasum.

Cesmedziev, I.V. & D. Terzijski. 1997. A scaning electron microscopic study of the spermoderm in Allium Subgen. Codonoprasum. Alliaceae. Bocconea, (5)2, 755-758.1997. – ISSN 1120-4060 Abstract: A study was made on the structural organization of the outer spermoderm suface in 18 Allium species of the Bulgarian flora. The spermoderm types in the different specific and […]

 

Приоритетен списък на диви родственици: търсене по локалитети

ПРИОРИТЕТЕН СПИСЪК НА ДИВИ РОДСТВЕНИЦИ НА КУЛТУРНИТЕ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ. Проект финансиран от ПУДООС (2014-2015): Диви родственици на културните растения – инвентаризация и обобщаване на информация за разпространение, използване, опазване и предложения за бъдещи политики. [описание] [списък видове] [таксони] [значение/приложение] [локалитети] семейство:familia: AlliaceaeApiaceaeAsteraceaeBrassicaceaeCaryophyllaceaeChenopodiaceaeFabaceaeLamiaceaeLinaceaePoaceaeRosaceaeValerianaceaeVitaceae род,вид:genus,species: вътревидови таксони:infraspecific taxa: mgrs координати:mgrs coordinates: надморски височини:altitude range: топоним:toponym: herbarium […]

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти