Семейство Alliaceae /Лукови/

 • В по-старите класификации е обединявано с Liliaceae
 • Широко разпространени в двете полукълба с изключение на тропичния пояс
 • Многогодишни тревисти растения, с луковици или коренища
 • Листа: прости, линейни, с успоредно жилкуване, приосновни или образуващи лъжливо стъбло
 • Цветове: с прост венчевиден околоцветник, най-често в сенниковидни съцветия, рядко единични
  ✱↑ P3+3 A3+3 G(3)
 • Съцветия: обвити със спата.
 • Плод: кутийка
 • Представители от флората на България
  • род Allium /Лук/[w]: около 40 диворастящи вида в България
   • A. ursinum /Мечи лук, левурда/[w]: в сенчестите гори
   • A. flavum /Жълт лук/[l]: по сухи места
   • A. victorialis /Победен лук/[w]: по сухи места
   • A. cepa /Кромид лук/[w]: интродуциран от Азия
   • A. sativum /Чесън/[w]: средиземноморски вид
   • A. porrum /Праз/[w]: средиземноморски вид
   • A. fistulosum /Тръбест лук/: от Азия
  • Nectaroscordum siculum /Самардала/[w]: диворастящ и култивиран вид
  • Ipheion uniflorum [w]: интродуциран от Америка

  (още по темата)Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2020. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 17.05.2020 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти