Семейство Liliaceae /Кремови/

 • В по-старите класификации включва повече видове, които днес са отделени в други семейства (Convallariaceae, Ruscaceae, Asparagaceae, Alliaceae, Melanthiaceae, Hyacinthaceae). Филогенетичните изследвания променят изцяло таксономията в тази група през последните 10 години.
 • Предимно в умерените и субтропични зони на северното полукълбо
 • Mногогодишни треви, с луковици [w]
 • Листа: прости, приосновни или стъблени, с успоредно жилкуване
 • Цветове: с прост околоцветник, единични или събрани в гроздовидни или сенниковидни съцветия
  ✱↑ P3+3 A3+3 G(3)
 • Плод кутийка или ягода
 • Стопанско значение: декоративни, отровни
 • Представители: богато представени в българската флора, повечето от видовете са под защита
 • род Lilium /Крем/[w][k]
  • Видове от българската флора:
   • L. martagon /Петров крем/[w][k]: среща се рядко.
   • L. rhodopeum /Родопски крем/[w][k]: български ендемит, защитен вид
  • Декоративни видове от Китай:
   • L. regale /Царски крем/[w][k]
   • L. tigrinum /Тигров крем/[w][k]
  • Декоративни видове от Балканския полуостров:
 • род Tulipa /Лале/[w][k]
  • T. rhodopaea /Родопско лале/[w][k]: ендемит, застрашен вид
  • T. splendens /Блестящо лале/[w][k]: ендемит, застрашен вид
  • T. urumoffii /Урумово лале/[w][k]: ендемит
  • T. gesneriana /Градинско лале/[w][k]: интродуциран декоративен вид
 • Gagea lutea /Жълт пачи крак/[w][k]: по припечни места
 • род Fritillaria /Ведрица/[w][k]
  • F. pontica /Черноморска ведрица/[l][k]: балкански ендемит
  • F. imperialis /Булка/[w][k]: от Ирано-Туранската област
 • Erythronium dens-canis /Самодивско цвете/[w][k]: цъфти рано напролет, в горите
 • (още по темата)


Стоянов К. & Райчева Цв. 2011-2022. Систематика на растенията. Курс за самостоятелна подготовка на студентите от ОКС бакалавър.
онлайн версия обновена на 15.07.2022 от К. Стоянов
www.botanica.gallery
(cc) цитирането е задължително

 
Leave a Reply

Вашият коментар

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти