Отворено колатерално проводящо снопче от Ephedra distachya

Отворено колатерално проводящо снопче в стъбло на Ephedra distachya /ефедра/ увеличение 40×10, оцветяване брилянтно синьо  

 

Стъбло от Ephedra distachya

Напречен пререз на стъбло от Ephedra distachya (увеличение 20×10, оцветяване: брилянтно синьо, азорубин, кармоизин) в снимката: ксилем, флоем, камбий, склеренхим, отворено колатерално снопче, паренхим на кората, сърцевинен паренхим  

 

Напречен пререз на лист от Pinus nigra

Напречен пререз на лист от Pinus nigra /черен бор/ (увеличение 3.2×16) в сниммката: асимилиращ паренхим, смолест канал, хиподерма, епидерма, перицикъл, ксилем, флоем, колатерално снопче, трансфузионна тъкан  

 

Лист от Cedrus libani

Напречен пререз на лист от Cedrus libani /ливански кедър/ (увеличение 20×10; оцветяване брилянтно синьо) в снимката: отворено колатерално снопче, мезофил, епидерма, хиподерма, устица в крипта, трансфузионна тъкан, перицикъл, флоем, ксилем  

 

Лист от Taxus baccata

Напречен пререз на лист от Taxus baccata /обикновен тис/ (обектив 4x) в снимката: лист, ксилем, флоем, горна епидерма, долна епидерма, мезофил  

 

Лист от Abies alba

Лист от Abies alba /бяла ела/ (напречен пререз, увеличение 8×10) мезофил, хлоренхим, проводящи тъкани, перицикъл, епидерма, хиподерма, схизогенен смолист канал  

 
rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Към лентата с инструменти